ردیاب اشخاص تلتونیکا TMT250

ردیاب کوچک مخصوص ردیابی افراد و حیوانات ، ساخت اروپا

  • ردیابی کارمندان ، کودکان ، سالخوردگان و حیوانات خانگی
  • مجهز به دکمه اضطراری جهت ارسال هشدار
  • دارای باتری پشتیبان و قابلیت کارکرد دستگاه بدون منبع تغذیه خارجی
  • قابلیت ارسال هشدار خودکار در هنگام زمین خوردگی شخص