ردیاب خودرو Teltonika FMB641

ردیاب قدرتمند تلتونیکا با قابلیت اتصال به تاخوگراف و کامپیوتر مرکزی خودرو ، ساخت اروپا

  • ردیاب خودرو قدرتمند تلتونیکا با عملکرد مطمئن
  • مجهز به ماژول بلوتوث جهت اتصال به سنسور ها و تجهیزات جانبی
  • باتری پشتیبان قوی و قابلیت کارکرد دستگاه بدون منبع تغذیه خارجی
  • کنترل نحوه رانندگی و ارسال هشدار در هنگام رانندگی ناایمن و تصادفات
  • دارای آنتن های خارجی جهت قدرت بیشتر مکان یابی
  • ورودی های RS232 و RS485 جهت اتصال به تجهیرات جانبی
  • دارای رابط wire-1 جهت اتصال به تجهیزات جانبی