سنسور تشخیص راننده IBUTTON

سنسور مناسب برای مواقعی که اطلاعات ردیابی باید همراه با شناسایی یک شخص یا شی منتقل شوند.

  • از روشن شدن خودرو بدون اسکن کردن iButton جلوگیری کنید.
  • با توجه به iButton ID ، شخص در حال رانندگی خودرو را شناسایی کنید

مجوز روشن شدن خودرو در دستان راننده

با استفاده از تجهیزات شناسایی راننده IBUTTON  علاوه بر اینکه در هر لحظه مشخص میشود کدام راننده شما در حال رانندگی است و یا در روزهای گذشته کدام رانندگان از خودرو استفاده کرده اند ، امنیت خودروی خود را نیز بالا میبرید و خودرو بدون تگ مخصوص راننده روشن نخواهد شد

شماتیک نصب سنسور i-Button

سنسور i-Button بر روی ردیاب هایی که از پروتکل one wire پشتیبانی میکنند قابل نصب میباشد . سنسور مابین دستگاه ردیاب و استارت خودرو قرار گرفته و از روشن شدن خودرو بدون دریافت کد مجاز راننده جلوگیری میکند