رله قطع برق

رله قطع برق برای جلوگیری کردن از استارت خوردن خودرو در هنگام سرقت از راه دور یا ممانعت از روشن کردن خودرو توسط راننده غیر مجاز در خودروهای مجهز به سنسور شناسایی راننده IBUTTON

  • از استارت خوردن و روشن شدن خودرو در مواقع اضطراری جلوگیری کنید.

با استفاده از رله قطع برق ، از روشن شدن خودروی خود جلوگیری کنید.

شماتیک نصب رله قطع برق